Regulamin ogólny

 

1. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, a także wnoszenia jedzenia.

2. Zabrania się również wprowadzania zwierząt, handlu pod różną postacią i akwizycji.

3. Uprasza się o zachowanie ciszy i spokoju oraz kulturalnego zachowania dla poszanowania pozostałych klientów.

4. Rejestrowanie obrazu i/lub dźwięku na terenie salonu możliwe za zgodą właściciela bądź osoby upoważnionej.

5. Nie dopuszcza się do obecności małoletnich w gabinecie i na czas zabiegu opiekun zobowiązany jest do zorganizowania mu opieki, której salon nie gwarantuje. W przeciwnym wypadku salon może odmówić wykonania usługi, gdyż nie ponosi odpowiedzialności za przebywające w gabinecie pozostałe osoby.

6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru.

7. Wszelkie skargi, wnioski i zażalenie należy kierować na piśmie na adres: Monika Suchocka ul. Benisławskiego 24B/14 81-173 Gdynia, za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym, bądź osobiście.

8. Reklamacje złożone w formie pisemnej z dołączonym paragonem są rozpatrywane w terminie 14 dni.

WIZYTY

1. Salon pobiera bezzwrotny zadatek w celu rezerwacji terminu. Termin płatności zadatku to 3 dni robocze od momentu zapisu na konkretną usługę. Brak dokonanej wpłaty jest równoznaczny z anulowaniem wizyty.

2. Rezygnacja z usługi już po wpłacie zadatku powoduje jego utratę.

3. Płatności zadatku można dokonać osobiście lub przelewem na konto bankowe

MBANK 37 1140 2004 0000 3602 7672 4689

4. Klient, który 2-krotnie nie pojawi się na wizycie i nie powiadomi odpowiednio wcześniej Salonu nie będzie w przyszłości przyjmowany. 

5. Spóźnienie na zabieg powyżej 15 minut powoduje, że personel może odmówić wykonania usługi.

6. Jeżeli klient pojawi się na wizycie bez wcześniejszego uprzedzania o przeziębieniu lub chorobie i zatai faktyczny stan zdrowia, a będzie to jednym z przeciwskazań do danego zabiegu to pracownik jest zobowiązany do odmówienia wykonania zabiegu. 

7. Salon zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania/przełożenia wizyty z przyczyn osobistych lub wypadków losowych.

8. Klient otrzymuje powiadomienie w formie SMS 2 dni przed zabiegiem i jest zobowiązany do jego potwierdzenia.

VOUCHERY

1. Osoba dysponująca bonem upominkowym jest zobowiązana do skontaktowania się z Salonem w celu ustalenia terminu wykonania usługi.

2. Jeżeli osoba z zaproszeniem nie pojawi się o umówionej godzinie oraz nie powiadomi o tym co najmniej 48h przed wizytą to Salon traktuje to jako usługę zrealizowaną. Nie ma możliwości ponownego zapisu i wykorzystania tego samego bonu lub zwrotu jego kosztu.

3. Bon podarunkowy wypisywany jest dla konkretnej osoby/firmy na określoną kwotę lub na określony zabieg.

4. Salon nie ponosi odpowiedzialności i nie rekompensuje w żaden sposób sytuacji, gdy bon podarunkowy ulegnie zniszczeniu lub zgubieniu.

5. Termin wykorzystania zaproszenia jest umieszczony na bonie, co oznacza, że należy odpowiednio wcześniej skontaktować się w celu ustalenia terminu, by usługa była wykonana przed utratą ważności.

6. Płatność za bon podarunkowy może zostać zrealizowana gotówką bądź przelewem na podane wcześniej konto bankowe. – Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy już po zakupieniu zaproszenia. – Zapis oraz płatność za bon lub usługę jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Salonu. 

Suchocka PMA. 2019 All rights reserved. Made by: